Green Infrastructure 14

"Green Infrastructure and Sustainable Socities/Cities - GreInSus'14" isimli uluslararası kongremiz 08-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında başarı ile gerçekleştirilmiştir.