2012 ve Öncesi

2012 ÖNCESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

•TOPLANTILAR

"1. ULUSAL ÜNIVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI"
28/29.04.2010 (Üniversitemizin 55. yılı ve merkezimizin kurulusunun 20. yıldönümü etkinlikleri kapsamında)

Asagıda belirtilen Kıyı Alan Yönetimi Yerel Katılımcılar Toplantısı; Avrupa Komisyonu INCO-DC Projesi kapsamında CIHEAM-IAMB-Bari, Politeknik Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Arastırma Merkezi birlikteligiyle gerçeklestirilmistir.

"III. KIYI ALAN YÖNETİMİ YEREL KATILIMCILAR TOPLANTISI"
30.04.2001, 01.05.2001
(Otel EGE SAGLIK-E.Ü.Ziraat Fak. Bilgisayar Ünitesi)

"II. KIYI ALAN YÖNETİMİ YEREL KATILIMCILAR TOPLANTISI"
10.04.2001
(E.Ü.Ziraat Fak. Bilgisayar Ünitesi)

"I. KIYI ALAN YÖNETİMİ YEREL KATILIMCILAR TOPLANTISI"
30.10.2000
(Otel EGE SAGLIK)

"AGRICULTURE AND URBANIZATION IN THE MEDITERRANEAN REGION: ENABLING POLICIES FOR SUSTAINABLE USE OF SOIL AND WATER"
Konulu II. Uluslararasi Toplantı 26.04-01.05.2001
(Avrupa Komisyonu INCO-DC Projesi-CIHEAM-IAMB-Bari Politeknik Üniversitesi - Ege Üniversitesi)

•KONGRELER

X. AVRUPA EKOLOJİ KONGRESİ
07-13.11.2005
Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türk Ekoloji Topluluğu
Avrupa Ekoloji Federasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ
25-27.05.2005
Almanya Çevre ve Doğayı Koruma ve Reaktör Güvenliği Bakanlığı
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Stuttgart Üniversitesi
Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bauhaus Weimar Üniversitesi

•KONFERANSLAR

"TÜRKİYE'DE KENTLEŞME VE KENTLİLEŞME SORUNU"
12.05.2005
Prof.Dr.Ercan TATLIDİL
(E.Ü. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü)

"AVRUPA PEYZAJ SÖZLEŞMESİ"
28.04.2005
Prof.Dr.Engin NURLU
(E.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

"RADYASYON NE KADAR TEHLİKELİ?"
24.03.2005
Prof.Dr.Mehmet N. KUMRU
(E.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü)

"ATIK PLASTİKLERİN GERİ KAZANIMI"
24.02.2005
Prof.Dr.Jale YANIK - E.Ü. Fen Fakültesi Kimya Bölümü

"ENERJİ-ÇEVRE VE TÜRKİYE"
22.12.2004
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN -E.Ü. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

"HAVA KİRLİLİĞİ VE HALK SAĞLIĞI"
24.11.2004
Prof.Dr.Fethi DOĞAN - E.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD.

"ÇEVRE YÖNETİMİ"
12.05.2003
Dr. Arthur Lyon DAHL - Uluslararası Çevre Forumu Başkanı ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Senior Advicery

"SEL TAŞKINLARI SORUNLARI, ÇÖZÜM OLANAKLARINA
İLİŞKİN YÖNTEMLER VE ÇEK CUMHURİYETİ'NDEKİ UYGULAMALAR
"

16.10.2002
Peyzaj Mimarı Hadvika PSOTOVA
Ekolog Lubomir SALEK

"İSVEÇ ÖRNEKLERİYLE YEŞİL DOKU PLANLAMASI"
08.04.2002
Prof. Dr. Abdul KHAKEE - Örebre&Umea Üniv.

"KENTSEL ÇEVREDE STRATEJİK KARAR MEKANİZMALARI"
22.02.2001
Prof. Dr. Abdul KHAKEE - Örebre&Umea Üniv.

"UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ"
26.03.1998
Dr. Ramakrishna NEMANI - Montana Üniversitesi

"HUKUK VE ÇEVRE"
04.10.1995
Dr. Robert HOUSMAN - Uluslararası Çevre Uzmanı

"ÇEVRE SORUNLARI"
06.10.1994
Dr. Vinay DIGHE - Uluslararası Çevre Uzmanı

Konferanslar dizini

Merkezinin davetlisi olarak üniversitemizde konuk öğretim üyesi olarak bulunan Almanya Hannover Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı ve Çevre Gelişimi Fakültesi, Bölge ve Çevre Planlaması Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hans Günther BARTH, Merkezimiz Kuruluşunun, 10. yıl Etkinlikleri çerçevesinde aşağıda belirtilen konularda üç hafta süreli konferanslar vermiştir.

"EKOLOJİ VE EKONOMİ İKİLEMİ"
05.03.2002

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA"
06.03.2002

"ALMAN ÇEVRE POLİTİKASINDA AMAÇLAR VE İLKELER;
ÇEVRE POLİTİKASI ARAÇLARI VE DEĞERLENDİRMELER
"

0 7.03.2002

"ÇEVRE POLİTİKASINA YÖNELİK ÇEVRE EKONOMİSİ"
12.03.2002

"NEOKLASİK ÇEVRE EKONOMİSİ VE GELECEKTEKİ
GELİŞMELERE YÖNELİK AÇIKLAMALAR
"

14.03.2002

"ÇEVRE EKONOMİSİ VE ULUSAL GELİR"
19.03.2002

"ÇEVRE YÖNETİMİ"
20.03.2002

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÖRNEĞİ: İZMİR"
21.03.2002

Merkezinin davetlisi olarak üniversitemizde konuk öğretim üyesi olarak bulunan Almanya Hannover Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı ve Çevre Gelişimi Fakültesi, Bölge ve Çevre Planlaması Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hans Günther BARTH, 04-27 Mart 2003 tarihlerinde çeşitli konularda konferanslar vermiştir. Üç hafta süre ile verilen konferanslar Uluslararası görüş ve düşünceleri kapsayan bu konferanslar dizini aşağıdaki biçimde gerçekleştirilmiştir

"ÇEVRE EKONOMİSİ VE İŞLETME YÖNTEMLERİ"
04.03.2003

"KAYNAK EKONOMİSİ VE EKOLOJİK EKONOMİ"
06.03.2003

"AVRUPA ŞEHİR VE BÖLGE POLİTİKASI"
11.03.2003

"ALMANYA ALAN KULLANIM KARARLARI VE BÖLGE PLANLAMASI"
13.03.2003

"ALMANYA KENT PLANLAMASI"
18.03.2003

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT GELİŞİMİ"
20.03.2003

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT GELİŞİMİ: FRANSA VE ALMANYA ÖRNEKLERİ"
25.03.2003

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT GELİŞİMİ VE TOPLU KONUTLAR:
HAMBURG VE İZMİR ÖRNEĞİ
"

27.03.2003

PROJELER

Merkezimiz tarafından yürütülmüş ve yürütülmekte olan Bilimsel Araştırma Projeleri ;

"Ucuz Adsorban Kullanımıyla Sularda Boyar Madde Giderimi" EBİLTEM Proje No: 2012/ÇSUAM/004, Proje Yürütücüsü: J. YANIK, S. DEMÝREGE,(devam etmektedir).

"Biyomonitorizasyon ile Aliağa Körfezi Toksisitesinin Değerlendirilmesi" EBİLTEM Proje No: 2012/ÇSUAM/003, Proje Yürütücüsü: Ü. KARABAY, D. ÖZKAN,(devam etmektedir).

"İklim Değişikliklerinin Bitki Örtüsü ve Toprak Kalitesi Üzerine Olası Etkilerinin Selçuk (İzmir) Örneğinde İrdelenmesi" EBİLTEM Proje No: 2012/ÇSUAM/002, Proje Yürütücüsü: Y. KURUCU, S. SALAMAT(devam etmektedir).

"Izmir'deki Kurulu Rüzgar Enerjisi Güç Santrallerinin Çevresel Etkileri" EBILTEM Proje No: 2012/ÇSUAM/001, Proje Yürütücüsü: M.N. KUMRU, S.YILDIZ (devam etmektedir).  

"Karaburun Yarimadasi Civa Madenlerinin Biyota Üzerine Etkilerinin Incelenmesi" EBILTEM Proje No: 2012/ÇSUAM/001, Proje Yürütücüsü: B. BÜYÜKISIK, A. HABIP (devam etmektedir).

"PAH Analizine Yönelik Optik Sensör Geliştirilmesi" EBILTEM Proje No: 2011/ÇSUAM/003, Proje Yürütücüsü: E. HENDEN, S. T. KALKAN (devam etmektedir).

"Alan Kullanim Kararlarina Yönelik Dogal Esik Analizi Modeli Gelistirilmesi Üzerine Bir Arastirma: Urla (Izmir) Örnegi" EBILTEM Proje No: 2011/ÇSUAM/002, Proje Yürütücüsü: Y. KURUCU, I. ÜNSAL (devam etmektedir).

"Islak Atmosferik Girdilerin Izmir Dagilimi Üzerine Etkileri" EBILTEM Proje No: 2011/ÇSUAM/001, Proje Yürütücüsü: U.SUNLU, E. MANIGA, M. DUMANOGULLARI, A. YOZUKMAZ (devam etmektedir).

"Yağlı Gemi Atıklarının Değerlendirilmesi" EBİLTEM Proje No: 2010-ÇSUM-002, Proje Yürütücüsü: J. YANIK, M. SİVA(sonuçlanmıştır).

"İleri Oksidasyon  Prosesleri ile Bazı Farmasötiklerin Parçalanmasının İncelenmesi", EBİLTEM Proje No: 2009-ÇSUM-002, Proje Yürütücüsü:N. AZBAR, D. KARAALP (sonuçlanmıştır).

"Bitimli şist-plastik karışımlarının  pirolizi ve piroliz ürünlerinin değerlendirilmesi" EBİLTEM Proje No: 2008-ÇSUM-002, Proje Yürütücüsü: J. YANIK, C. BOZOĞLU (sonuçlanmıştır).

"İzmir İli Bornova İlçesi Marketleri Sebze-Meyve Atıklarının Hayvan Yemi Olarak Potansiyeli" EBİLTEM Proje No: 2007-ÇSUM-002, Proje Yürütücüsü: Y, ŞAYAN, B. DOĞAN (sonuçlanmıştır).

• CORINE Standartlarına Göre Karaburun Yarımadası Örneğinde Alan Kullanım/Arazi Örtüsü Değişiminin Saptanması Üzerine Araştırma, EBİLTEM Proje No: 2005-ÇSUM-002, Proje Yürütücüsü: E. NURLU, Ü. ERDEM, A. GÜVENSEN, N. CANER (sonuçlanmıştır).

• İzmir Körfezinde Anyonik Deterjan Kirliliğinin Araştırılması, EBİLTEM Proje No: 2005-ÇSUM-001, Proje Yürütücüsü: U. SUNLU, Ö. YILMAZ (sonuçlanmıştır).

• Ege Bölgesi Kıyı ve Tarımsal Alanlarında Radyosezyum Düzeyinin Saptanması, EBİLTEM Proje No: 2003-ÇSUM-001, Proje Yürütücüsü: M. N. KUMRU, G. YAPRAK, F. GÜR, M. ASHOUR (sonuçlanmıştır).

• Çeşme Balıkçı Barınağı ve Yakın Çevresinde Oşinografik Araştırmalar, EBİLTEM Proje No: 2002-ÇSUM-003, Proje Yürütücüsü: S. ÜNSAL, İ. T. EMECAN (sonuçlanmıştır).

• Sığacık (Seferihisar-İZMİR) Bölgesi Ağ Kafeslerde Yapılan Balık Yetiştiriciliğinin Sucul Ortama Olan Etkilerinin Araştırılması, EBİLTEM Proje No: 2002-ÇSUM-002, Proje Yürütücüsü: U. SUNLU, E. ORÇUN (sonuçlanmıştır).

• Çeşme Yarımadası Turizm Kapsamında Alan Kullanım Kararları ve Turizm Potansiyeli ile Kıyı Ekosistemi İlişkileri, EBİLTEM Proje No: 2002-ÇSUM-001, Proje Yürütücüsü: Ü. ERDEM, N. CANER (sonuçlanmıştır).

• Kuşadası Kıyı Ekosistemine Deniz Trafiğinin Etkileri, EBİLTEM Proje No: 2001-ÇSUM-001, Proje Yürütücüsü: J. YANIK, B. , B. BÜYÜKIŞIK, M.N. KUMRU, E. NURLU, A. ŞERİFOĞLU, A. GÜVENSEN, O. YILMAZ, S. İZGÖRE (devam etmektedir).

• Karaburun Yarımadası Kapsamında Karaburun Eğlenhoca Köyü Ovacık Mevki Örneğinde Çevresel Doku Değişimi Üzerine Araştırmalar, EBİLTEM Proje No: 2000-ÇSUM-002, Proje Yürütücüsü: E. NURLU, O. YILMAZ (sonuçlanmıştır).

• Çeşitli Polimerlerin Atıksu Arıtma Çamurlarının Mekanik Olarak Susuzlaşabilirliği Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi ve Filtre Boyutlandırılması, EBİLTEM Proje No: 2000-ÇSUM-001, Proje Yürütücüsü: M. SAĞLAM, S. YATKIN (sonuçlanmıştır).

İzmir İli İçme Suyu Dağıtım Şebekesinin Güney Kaynaklarıyla Beslenen Kısmında Yersinia enterocolitica ve Aeromonas hydrophila Aranması, EBİLTEM Proje No: 98-ÇSUM-001, Proje Yürütücüsü: R. ELTEM, B. TOPÇU (sonuçlanmıştır).

Çeşitli Sulardaki İndikatör Mikroorganizmalar, Patojenler ve Önerilen Standartlar, EBİLTEM Proje No: 97-ÇSUM-001, Proje Yürütücüsü: R. ELTEM, A. TEKSOY (sonuçlanmıştır).

Uluslararası projelerimiz; 

Air Quality and Urban Development in Izmir-Bornova, (Hannover Üniversitesi, Stuttgart Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi birlikteliğiyle), 1996-1999 (sonuçlanmıştır).

Improvement of Urban Habitat: Urban Forestry/Greening Master Plan for Karşıyaka Municipality,Izmir-Master Plan and Strategy TUR/97/008/A/01/12 (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO),Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Karşıyaka Belediyesi birlikteliğiyle), 2001 (sonuçlanmıştır).

Agriculture and Urbanization in the Mediterranean Region: Enabling Policies for Sustainable Use of Soil an Wate (INCO-DC Project), (Bari Politeknik Üniversitesi, CIHEAM-IAMB birlikteliğiyle), 2001 (sonuçlanmıştır).

Plant Cover and Land Degradation Relationship on Aegean Coastal Zone (CIHEAM-MAICh birlikteliğiyle), 2002 (sonuçlanmıştır).

•DANISMANLIK, BILIRKISILIK VE ÜYELIKLER

• Prof. Dr. Nuri AZBAR, Çevre Mühendisleri Odasi'nin Bilim Danisma Kurulu üyeligini yapmaktadir.

• Prof. Dr. Nuri AZBAR, Kalite Dernegi Izmir Subesi'nin Yönetim Kurulu üyeligi yapmaktadir.

• Prof. Dr. Nuri AZBAR, Alman Çevre Bakanligi tarafindan desteklenen ve GIZ tarafindan T.C. Çevre ve Sehircilik Bakanligi isbirligi ile yürütülen "Türk-Alman Biyogaz Projesi"nde teknik uzman olarak danismanlik hizmeti vermektedir.

• Prof. Dr. Nuri AZBAR, Çevre Mühendisleri Odasi'nin 2013 yilinda düzenleyecegi 10. Çevre Mühendisleri Kongresi'nin Bilim Danisma Kurulu üyeligini yapmaktadir.

• Prof. Dr. Nuri AZBAR, EXPO 2020 Çalisma Komisyonu üyeligi yapmaktadir.

YAYINLAR

1. Ulusal Çevre Merkezleri Toplantisi-Sunumlar, (Editör: ERDEM.Ü.),2010.,ss 232, Ege Üniversitesi Çevre Sorunlari Arastirma ve Uygulama Merkezi

Ege Üniversitesi'nde Çevre Konusunda Kim Kimdir?, (Editör: ERDEM.Ü.),2010.,ss 202, Ege Üniversitesi Çevre Sorunlari Arastirma ve Uygulama Merkezi

Türkiye'nin AB'ne Giris Sürecinde Türk-Alman Sürdürülebilir Kati Atik Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabi, 2005, ss. 308, Almanya Çevre ve Dogayı Koruma ve Reaktör Bakanlığı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlıgı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Stuttgart Üniversitesi, Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Baunhaus Üniversitesi birlikteliginde, Konak/İZMİR.

X. European Ecological Congress Abstracts Books, (Editörler ERDEM, Ü., NURLU, R.M., CANER, N., KAPTAN AYHAN, Ç., YIGITER, S., KARA, B., DENIZ, B., YILMAZ, O.), 2005., ss. 601 Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türk Ekoloji Topluluğu ve Avrupa Ekoloji Federasyonu birlikteliğinde, 08-13.11.2005, Kuşadası/TÜRKIYE.

X. European Ecological Congress Proceedings Part One, (Editör: ERDEM, Ü.), 2006., ss.368, Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türk Ekoloji Topluluğu ve Avrupa Ekoloji Federasyonu birlikteliğinde, 08-13.11.2005, Kuşadası/TÜRKIYE.

ÇEVRE BİLİMİ- Sürdürülebilir Dünya,(Editör: Prof. Dr. Ü. ERDEM);Çevirenler; Prof.Dr.Fethi DOĞAN, Prof.Dr.Ümit ERDEM, Prof.Dr.Emür HENDEN, Prof.Dr.Esin ONOGUR, Prof.Dr.A.Münir ÖZTÜRK, Prof.Dr.Ismail TÜRKAN, Prof.Dr.Engin NURLU, Prof.Dr.Ugur SUNLU; E.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No:1, Ege Üniversitesi Basımevi, ISBN 975-483-465-2, - 498 sayfa.