Dersler

LİSANSÜSTÜ DERSLER
GÜZ YARIYILI
KODU
DERSİN ADI
KREDİSİ
501
Çevre Bilimine Giriş
2 0 2
503
Canlılar ve Çevre
3 0 3
505
Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Risk Analizi
2 0 2
507
Kimyasal Kirlenme
3 0 3
509
Çevre Planlama I
3 0 3
511
Çevre Ekonomisi
2 0 2
513
Arazi Kul. Kararları ve Tarımsal Alan İlişkileri
2 0 2
517
Sucul Canlılar ve Kirlenme İlişkileri
2 0 2
519
Çevresel Klimatoloji
2 0 2
523
Tehlikeli ve Zararlı Atıkların Yönetimi
2 0 2
525
Doğal Radyoaktivite
2 0 2
527
Kent Sosyolojisi
2 0 2
529
Çevresel Etkileşimde Termodinamik
3 0 0
531
Çevresel Çalışmalarda İstatistik ve Kemometri
3 0 0
533
Anaerobik Biyoteknoloji ve Sanayide Uygulamaları
2 0 0
535
Uzaktan Algılamaya Giriş ve Çevresel Kullanım Alanları
3 0 0
537
Deri Sanayinde Atık Azaltma ve Geri Kazanım (İyi Uygulamalar)
3 0 0
539
Deri Sanayi ve Çevre İlişkileri
3 0 0
541
Çevrede ve Gıdalarda Radyoaktivite
2 0 0
543
Katı Yüzeylerin Adsorpsiyon Davranışı
3 0 0
597
Uzmanlık Alan Dersi
3 0 0
BAHAR YARIYILI
KODU
DERSİN ADI
KREDİSİ
502
Çevre Sağlığı
2 0 0
504
Yerinden Yönetim ve Çevre Hizmetleri
2 0 0
512
Biyolojik Zenginliklerimiz ve Korunması
2 0 0
514
Dünya Ekosistemleri
2 0 0
518
Çevre Bilinci ve Çevre Sosyolojisi
2 0 0
520
Atıkların Değerlendirilmesi ve Geri Kazandırılması
3 0 0
522
Çevre Planlama II
3 0 0
524
Denizler ve Kirlenme
2 0 0
526
Çevre Epidemiyolojisi
2 0 0
528
Çevre-Enerji ve Enerji Kaynakları
2 0 0
530
Atıksu Arıtımı Temel Prensipleri
2 0 0
 
532
Çevre Sosyolojisi ve İletişim
2 0 0
534
Fizikokimyasal Yöntemler ile Killerin Modifikasyonu
3 0 0
598
Uzmanlık Alan Dersi
3 0 0