Tezler
TAMAMLANMIŞ OLAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

"Kapatılmış kalecik civa madeninin deniz sedimentleri üzerindeki etkileri (Karaburun, İzmir, Türkiye)", Mert Türkdoğan, 2013;

"Mantar üretimi atıklarıyla atıksulardan boyar madde giderimi", Salih Demirege, 2013;

"Üniversitelerde oluşan tehlikeli atıklar: Ege Üniversitesi özelinde irdelenmesi", Gülçin TIĞLI, 2013;

"PAH Analizine Yönelik Optik Sensör Geliştirilmesi", Sıdıka Tuğçe KALKAN, 2012 

"Alan Kullanım Kararlarına Yönelik Doğal Eşik Analizi Modeli Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma: Urla (İzmir) Örneği", Işıl ÜNSAL, 2012 

"Bornova Örneğinde İnsan Habitatındaki (Yaşam Ortamı) Değişimler ve Etkileri Üzerine Araştırmalar", Burcu GÜRSOY, 2012

"İzmir İli Yavaş Şehir Seferihisar Örneğinde Doğal ve Kültürel Yapı Üzerine Araştırmalar", Elif GÖÇKAN, 2012 

"Yavaş Şehirler (Cittaslow/Slow Cities) ve Halk Sağlığı" , Hüseyin İhsan TOPLU, 2012 

"Yağlı Gemi Atıklarının Değerlendirilmesi", Mehmet SİVA, 2012


“Maden Çikarma Islemlerinin Çevreye Etkileri”, Emre AYDIN, 2012

“Enerji Üretimi Kullaniminin Çevreye Olan Etkileri Üzerine Bir Arastirma”, Aylin TEKIN, 2011

“Çok Bantli Uydu Görüntülerinden Parsel Bazinda Cografi Bilgi Sistemi Özellikli Ürün Deseni Katmani Olusturulabilirliligi Üzerine Bir Arastirma”, Senem YILMAZ, 2011

“Arazi Kaynaklarinin Sürdürülebilir Kullaniminda Organik Tarim Yönteminden Yararlanma Olanaklari Ve Buna Iliskin Politikalar”, Asli Menekse ODABAS, 2011

“ Avrupa Birligi Sürdürülebilir Kalkinma Politikalari Kapsaminda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarina Yönelim ve Türkiye’nin Durumunun Degerlendirilmesi”, Gonca ÖZTASKAN, 2011

“ Izmir Ili Çesme Ilçesi Örneginde Rüzgar Türbinlerinin Çevresel Etkilerinin Incelenmesi”, Lütfiye SEN, 2011

“Izmir Ili Harmandali Çöp Deponi Alani Örneginde Kentlerin Kati Atik Deponi Alan Seçim Ve Kullanim Ilkelerinin Irdelenmesi Üzerine Bir Arastirma”, Farah KAVAKLI, 2011.

“Madencilik Çalismalarinin Toplum Sagligina Etkileri”, Ugur ASAN, 2011.


“Bazi Orman Ürünü Atiklarinin Adrosbent Olarak Kullanimi”, Nariye BERRAKSU, 2010.

“Ileri Oksidasyon Prosesleri Ile Bazi Farmasötiklerin Parçalanmasinin Incelenmesi”, Duygu KARAALP, 2010.

“Uzaktan Algilama Tekniginde NDVI Degerleri Ile Dogal Bitki Örtüsü Tür Dagilimi Arasindaki Iliskilerin Belirlenmesi”, Egemen KANDEMIR, 2010.

“Sulak Alanlarin Tarimsal Amaçli Kullanilmasinin Yarattigi Çevre Sorunlarinin Amik Gölü Örneginde Irdelenmesi”, Semir KÖKLÜ, 2010.

"ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Türkiye'deki Durumu ve İleriye Yönelik Gelişmelerin Araştırılması", Uğur EKİCİ, 2010          

"Bina Yaşam Döngüsünde Enerji Analizi Ve Yeşil Binalar", Sema SERT KAYA, 2010 
"Ege ve Yasar Üniversitesi Ögrencileri Örneginde, Küresel Isinmanin Çevre Bilinci ve Davranislar Üzerine Etkileri", Fatma Esen KABADAYI, 2010
"Doğu Karadeniz Yöresi, Fındıklı İlçesi Çağlayan ve Arılı Vadi Ekosistemleri İle Etkileşimleri Üzerine Araştırma", Serdar SELİM, 2009 
"Çevre Sağlığı İle İlgili Uluslararası Organizasyonların Teşkilat, Mevzuat ve Hizmetleri", Seçil ÖNDER, 2009
“Şeker Üretiminde Temiz Üretim Yaklaşımının Uygulanabilirliği ve Çevresel Etkileri ", M. Gül BORAN, 2008. 
"Bitümlü Şist-Plastik Karışımları Piroliz Ürünlerinin Değerlendirilmesi", Cevahir BOZOĞLU, 2008. 
“İlköğretim Kurumlarında Çevre Eğitiminin Yeri ve Uygulama Çalışmaları”, Burcu BUDAK, 2008. 
“İzmir İli Bornova İlçesi Pazar, Manav ve Market Sebze-Meyve Atıklarının Hayvan Yemi Olarak Potansiyeli”, Bülent DOĞAN, 2008. 
“Toprak Kirliliğinin İzlenmesinde Biyolojik Araçların Kullanımı ve Geliştirilmesi ”, Seda SERHATLI, 2008. 
“Son 2 Yüzyıl İçinde İzmir Yazınında Çevre Bilinci ve Anlayışına Yönelik Çalışmalar”, Göksu ÇİÇEKLİ. 
“Ucuz Adsorban Kullanımıyla Sulardan Fenol ve Krom Giderimi”, Esra ÇAYLAK. 
“İzmir Evsel Çöpünde Biyometan Şeklinde Enerji Geri Kazanabilirliği”, Yasemin ERSOY. 
“Kıyı Alan Yönetimi Kapsamında Kültür Balıkçılığı Sorunları Üzerine Bir Araştırma”, Azize Banu DOĞRU.  
“Sanayileşme Sürecinde Çevre Kalitesine Verilen Önem: Firmaların Yaklaşımı”, Selda AKGÜN. 
“İzmir İli Hava Ölçüm Sisteminin Uygunluğunun Araştırılması”, Ali Cenk DOĞRU. 
“Organizasyon Kültürünün Çevre Kültürüne Olan Etkileri”, Cemal YAVUZ, 2006. 
“Kyoto Protokolü'nün Çevre Olgusuna Kazandırdıkları Üzerine Bir Araştırma”, Akyol TARIMCI, 2006. 
“Kromatografik Pestisit Tayini Öncesi Kullanılan Örnek Hazırlama İşlemlerinin Kıyaslanması”, Selma KARACAOĞLU, 2006. 
“İzmir Körfezi'nde Anyonik Deterjan Düzeylerinin Araştırılması”, Özlem YILMAZ, 2006. 
“İzmir İli Bayraklı Örneğinde Plan Kararlarının Kronolojik Olarak İrdelenmesi”, Betin GÖNENÇ, 2005.  
“Deri Sanayii Katı Atıklarından Aktif Karbon Üretilebilirliğinin İncelenmesi”, Onur YILMAZ, 2005. 
“Çeşme Yarımadası Turizm Kapsamında Alan Kullanım Kararları ve Turizm Potansiyeli ile Kıyı Ekosistemi İlişkileri”, Nurdan CANER, 2004. 
“Çeşme Balıkçı Barınağı ve Yakın Çevresinde Oşinografik Araştırmalar” İbrahim Tamer EMECAN, 2004 
“Sığacık (Seferhisar-İzmir) Bölgesi Ağ Kafeslerde Yapılan Balık Yetiştiriciliğinin Sucul Ortama Olan Etkilerinin Araştırılması”, Ender ORÇUN, 2004. 
“Biyolojik Çeşitliliğin Ekonomik Değerinin Belirlenmesi: Yabani Orkide Örneği”, H.Ece ERDEM, 2004. 
“Arıtılmış atık sularının sulama olarak kullanılabilirliğinin araştırılması”, Mohammed ASHOUR, 2004. 
“Ege Üniversitesi Kampüsünde Gürültü Kirliliğinin İncelenmesi”, Kemale DADAŞBEYOVA, 2004. 
“Ege Üniversitesi Kampüsünde Gürültü Kirliliğinin İncelenmesi”, Kemale DADAŞBEYOVA, 2004. 
“Kimyasal Maddelerin İnsan Vücudundaki Etkileri ve 2002 Yılında Ege Üniveristesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Vakaları”, Muhteşem PARLAK, 2004. 
“Küreselleşme ve Karaburun Yarımadası, Akdeniz Foku "Monachus Monachus" Üzerine Araştırmalar”, N. Ozan VERYERİ, 2003. 
“Karaburun Yarımadası Kapsamında Karaburun Eğlenhoca Köyü Ovacık Mevkii Örneğinde Çevresel Doku Değişimi Üzerine Araştırmalar”, Okan YILMAZ, 2003. 
“Avrupa Topluluğunda Çevre Politikaları ve Uygulamaları 1990-2000'li Yılların Karşılaştırılması”, Zuhal GÜMÜŞ, 2003. 
“Bolu Ormanları Üzerine Dendrokronolojik Çalışmalar”, Hatice GÜRCAN, 2003. 
"Lise Çağındaki Öğrencilerinin Çevre Bilimine Ait Bilgi Düzeyi" Müge KAHYAOĞLU, 2002. 
"İzmir İli İçme Suyu Dağıtım Şebekesinin Güney Kaynaklarıyla Beslenen Kısmında Yersinia enterocolitica ve Aeromonas hydrophila Aranması" Bekir TOPÇU, 2001. 
"Kuşadası Güvercinada Özelinde Master Plan Çevçevesi İçinde Doğal ve Kültürel Kaynakların İrdelenmesi” Armağan KORKMAZ, 2001. 
"Çeşitli Polimerlerin Atıksu Arıtma Çamurlarının Mekanik Olarak Susuzlaşabilirliği Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi ve Filtre Boyutlandırılması" Sinan YATKIN, 2000. 
"Gıda Kontrolü Hizmetlerinin Yasal ve Yürürlükteki Durumu: İzmir Örneği" Sevil KOÇ, 2000. 
"Tahtalı Barajı ve Çevre İlişkileri Üzerine Bir Araştırma" Yavuz YAZ, 2000. 
"Gümüldür-Ürkmez Bölgesinde Pestisit ve Gübre ve İlaç (Pestisit) Kullanımı Üzerinde Araştırma" Hüseyin GÜLTEKİN,1999. 
"Bursa İli İçme Suyu Şebekesinde Mikrobiyolojik Kalite ve Yersinia enterocolitica'nın Araştırılması" Arzu (TEKSOY) KEMİKSİZ, 1999. 
"Atık Alanlarının Çevre Sorunları Açısından, Jeofizik Yöntemlerle İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma" H. Aydan SİLKÜ,1999. 
"Çevreye Yönelik Tutumlar ve Çevre Eğitimi" Demet GÜRBAHÇE, 1999. 
"Yoğun Bir Turistlik Sahil Şehri Olan Kuşadası'nda Gürültü Kirliliği ve İyileştirme Önerileri" Ayşe ÖZCAN, 1998. 
"İzmir İlinin Coğrafik Yapısı ve Tarih İçinde Kent Gelişiminin Çevre Sorunları Açısından İrdelenmesi" Cemal Murat UÇANLAR, 1998. 

"İzmir'in Mevcut Çöp Sorununun Belirlenmesi" Gülek ÖNER, 1998.