Çerez Örnek
canlı destek
Sıfır Atık Projesinde Ege Üniversitesi Pilot Üniversite Olarak Seçildi

 

 

Ege Üniversitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan  ‘Sıfır Atık’ Projesi kapsamında pilot üniversite seçildi. Ege Üniversitesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atık miktarının azaltılması hedefleriyle başlatılan projenin uygulanacağı ilk devlet üniversitesi oldu.

 

Sıfır Atık Projesinin Ege Üniversitesinin ‘Yeşil Üniversite’ hedefi ile örtüştüğünü belirten Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, ‘‘Cumhurbaşkanlığımız nezdinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hayata geçirmiş olduğu Sıfır Atık Projesi öncelikle kamu ve daha sonra ülkemiz genelinde sürdürülebilir kalkınma için oldukça önem taşıyor. Bu proje ile kaynakların daha verimli kullanılması ve atık yönetim felsefesinin tüm ülkede yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Üniversitemiz de sıfır atık olgusunu kendisine ilke edinmiş ve bu konuda “Entegre Atık Yönetimi” sistemini hayata geçirmiş bir kurum. Bakanlığımız ile aynı stratejik hedef doğrultusunda üniversitemizin pilot üniversite seçilmesi bizlerin motivasyonunu arttırdı. Sıfır Atık Projesini çevreye duyarlı çalışanlarımız ve öğrencilerimizin gösterecekleri hassasiyet ile en iyi şekilde uygulayacağız.   Üniversitemiz çevre duyarlılığı konusunda örnek bir kurum olarak projeye en iyi şekilde destek verecektir’’ diye konuştu.

 

 Proje kapsamında sürdürülecek çalışmaların Türkiye’ye örnek olacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, “ Ege Üniversitesine olan güven ve  desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” dedi.

         

EÜ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nuri Azbar ise ‘‘Üniversitemiz bu projenin uygulanabilirliği açısından uygun bir temele sahip. Çevre sorunları konusunda sürdürdüğümüz araştırma ve uygulamaların proje için pilot örnek olabileceği düşüncesindeyiz. Bu anlamda bakanlığımızın hedefleri ile üniversitemizin hedefleri örtüşüyor. Projenin hayata geçirilmesi için iş paketleri oluşturuldu, hedefler belirlendi ve uygulamaya geçildi. Öncelikli olarak Üniversitemizde gerek bilimsel araştırmalarımız, gerek eğitim ve hizmet amaçlı kullanılan laboratuvarlarımızda ortaya çıkan tehlikeli madde içerikli atıklar konusunda tüm Üniversitemizde farkındalık yaratıldı. Bu tür atıkların çevre dostu ve çevre mevzuatına uygun bir şekilde bertarafı için tüm akademik birimlerimize eğitimler verildi. Eğitim materyalleri, uyarı levhaları, uyarı etiketleri dağıtıldı, tüm birimlere atık toplama ara depolama istasyonları temin edildi. Bu süreçlerin tamamlanmasını takiben Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan “Entegre Atık Yönetim Planı” onaylarımız 3 yıllığına alındı. Tehlikeli atıkların yanında diğer zararsız ambalaj atıklarımızın ekonomik değeri göz önünde bulundurularak ekonomiye geri döndürülmesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor’’ diye konuştu.

 

Pet şişe kirliliğini önlemek için  su sebilleri kurulacak

 

Ege Üniversitesi, İZKA tarafından açılan Fizibilite Proje Destek çağrısına müracaat ederek sıfır atık konseptini hayata geçirecek. Bu kapsamda Ege Üniversitesi kampüsünde planlanan değişiklikler şöyle:

 

  • Ege Üniversitesi yemekhaneleri, kantinleri ve yeşil alanlarından ortaya çıkan yeşil atıkların kompostlanarak elde edilecek kompostun kampüs alanlarında tekrar doğaya geri kazandırılması sağlanacak. 
  • Pet şişe atığı oluşturan tüketimlerin önüne geçmek için ayak basmalı su sebilleri temin edilecek, böylece pet şişe kirliliği engellenecek.
  • Diğer ambalaj atıklarının da kaynağında ayrı toplanması ve çöpe karışmaması için tüm birimlere ayrı toplama kumbaraları temin edilecek ve toplanan bu ambalaj atıklar sıfır atık projesine uygun bir şekilde ekonomiye geri kazandırılarak, çevre korumasına katkı sağlanacak.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ