Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

2016-2017 yılı

2016- 2017 AKADEMİK DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

•SEMİNERLER

PERŞEMBE SEMİNERLERİ

Her hafta perşembe günleri Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz seminerler; 

Effect of arsenic toxicity on biomass and biochemical parameters in hydroponic 

Salvinia cucullata Roxb​.

Dr. Rajeev Kumar

“İzmir Kuş Cenneti Sulak Alanında Yapabildiklerimiz"

Prof. Dr. Mehmet SIKI

“Rendering Yemler ve Prion Hastalıkları"

Prof. Dr. S. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN

“Yeşil Binalar ve Yeşil Bina Sertifika Sistemleri"

Engin IŞILTAN

«Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Sucul Ekosistemlerde Kullanımı»

Meriç Boyar

"Wastewater Treatment by Plant (Bitkilerle Atıksu Arıtımı)"

Dr. Rajeev KUMAAR, 29.12.2016

"Doğa Koruma-STK-Resmi Kurum Üçgeni: Sualtı Araştırmaları Derneği Örneğinde"

N. Ozan VERYERİ, 22.12.2016

"Kentsel Alanlarda Bağlantısallık ve Erişebilirlik"

Dr. Ebru ERSOY, 01.12.2016

"Yerel Tohum Mücadelesi"

Feray KARAPINAR, 24.11.2016

"Yeşil Üniversite"

Prof. Dr. Nuri AZBAR, 17.11.2016

"Atatürk ve Çevre"

Dr. Nurdan ERDOĞAN, 10.11.2016

E.Ü. ÇEVMER tarafından yürütülen projeler

 • Yeşil Üniversite ve Sürdürülebilirlik Kapsamında Yaşam Döngüsü Analizinin Değerlendirilmesi(tamamlandı)
 • Ege Üniversitesi Karbon Ayakizi Belirlenmesi Projesi
 • Ege Üniversitesi Entegre Atık Yönetimi Ve Tehlikeli Atıkların İdaresi Projesi
 • EÜ ÇEVMER Çevre Laboratuvarı Altyapı ve Araştırma Olanaklarının Geliştirilmesi (tamamlandı)
 • Endüstride Açığa Çıkan H2 ve  CO2 Emisyonlarının Biyogaz Olarak Değerlendirilmesinin Araştırılması
 • Petrokimya Endüstrisindeki Gaz Emisyonlarının Biyoteknolojik Olarak Değerlendirilmesinin Araştırılması, 115Y455, TUBİTAK 1002 (tamamlandı)
 • İzmir İli Örneğinde Kümes Hayvanı Atıklarının Biyogaz Üretim Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (cbs) Kullanılarak Değerlendirilmesi

 

ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KATILMIŞ OLDUĞU BİLİMSEL TOPLANTILAR, PROJELER

 

 • Prof. Dr. Nuri AZBAR, 24.02.2016 tarihlerinde, Yeşil Muğla-Yeşil Üniversite Paneli’ne davetli konuşmacı olarak katılarak “Ege Üniversitesi Yeşil Üniversite” sunumunu gerçekleştirmiştir. 
 • Arş. Gör. S. Tuğçe DAĞLIOĞLU, 18-19 Aralık 2015 tarihlerinde düzenlenen 18.Ulusal Biyoteknoloji Kongresi’ne Membran Biyoreaktör Sistemi (MBR) Kullanılarak Arıtımı Yapılan Endüstriyel Atıksuların Mikrobiyal Parametreleri ve Toksisite Etkileri Açısından İncelenmesi isimli poster ile katılım sağlamıştır.
 • Arş. Gör. S. Tuğçe DAĞLIOĞLU, TUBİTAK 1003; 114Y500 Membran Ayırma Yöntemleriyle Arıtılarak Geri Kazanılan Atıksuların Proses Suyu Üretiminde, Enerji Bitkisi Yetiştirilmesinde ve Peyzaj Amaçlı Yeniden Kullanılması (Devam Ediyor). 
 • Arş. Gör. Dr. Nurdan ERDOĞAN (Araştırmacı), İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen araştırma-kalkınma projesi- “Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi”, (Tamamlandı).
 • Arş. Gör. Dr. Nurdan ERDOĞAN (Araştırmacı), TÜBİTAK COST Projeesi, Proje No: 113O212, Kahramanmaraş Ahir Dağı Peyzaj Karakter Analizi ve Doğa Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi Proje Yürütücüsü: Hakan Doygun, Proje Ekibi: Kısakürek, Ş., Uzun, O., Erdoğan,N., Kop, A., Kalınkütük, H., Kahramanmaraş (Tamamlandı)..
 • Arş. Gör. Dr. Nurdan ERDOĞAN (Araştırmacı), TUBİTAK RCUK İkili İşbirliği Projesi, Proje No: 116K829, Peyzajda Kültürel Miras: Türkiye'de Planlama Gelişimi, Proje Yürütücüsü: Engin Nurlu, Proje Ekibi: Nurdan Erdoğan, Ebru Ersoy, Günder Varinlioğlu, Tevfik Emre Şerifoğlu (Devam Ediyor).