Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

2015-2016 Yılları

2015- 2016 AKADEMİK DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

SEMİNERLER

PERŞEMBE SEMİNERLERİ

Her hafta perşembe günleri Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz seminerler; 

Endüstriyel Çevre Kazalarının Önlenmesi İçin Seveso Direktiflerinin Türkiye'de Uygulama Kapasitesinin Araştırılması,

Güngör AKALIN, 26.05.2016

 

Türkiye'deki Deri İşletmelerinde İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemlerinin Uygulanmasına Yönelik Yaklaşımlar ve İyi Uygulama Hedeflerinin Belirlenmesi

H.İbrahim BÜYÜKBAY, 26.05.2016

 

“Üniversite Öğrencilerinin İklim değişikliğinin Su kaynaklarına Etkisi Konusunda Farkındalık ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi: Berlin ve İzmir Örneklerinin Karşılaştırılması

Zeynep ÇAVUŞOĞLU, 12.05.2016

 

“Kentsel Organik Atıklardan Biyometan Üretimi İçin Yüksek Katı Madde Yüklemeli Özgün Biyoproses Konfigürasyonunun İncelenmesi

Kübra ARSLAN, 12.05.2016

 

İzmir Körfezi'ndeki Fitoplankton Topluluklarında Ağır Metal Akümülasyonu,

Gülşah KARATEPELİ, 28.04.2016

 

Kentsel Katı Atıklardan Biyokömür Eldesi

Koray AKARSU, 28.04.2016

 

PANELLER

DÜNYA SU GÜNÜ PANELİ

22.03.2016, Moderatör Prof. Dr. Nuri AZBAR

Konuşmacılar;

İzmir’de Su ve Atıksu Yönetimi, Gülay Demircioğlu-İZSU

Küresel İklim Değişikliği’ninSucul Ekosistemler Üzerine Etkileri, Prof. Dr. Uğur SUNLU

Türkiye Kıyılarında Önemli Doğa Alanlarının Korunması ve Savunması, Nesimi Ozan Veryeri, SAD

 

GELECEĞİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLERİ PANELİ

03.11.2015, Moderatör Prof. Dr. Yusuf KURUCU

Konuşmacılar;

İklim Değişikliği ve Geleceğin Sürdürülebilir Kentleri, Yrd. Doç. Dr.Burcu Sılaydın Aydın

İzmir İli Doğal Eşik Analizi ve Sentezi, Prof. Dr. Yusuf Kurucu

Ekolojik Açıdan Sürdürülebilir Kentler ve Ekolojik Ağlar, Prof. Dr. Şerif Hepcan

Avrupa’nın Yeşil Başkenti İzmir, Yrd. Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu

 

ÇALIŞTAYLAR

"LCA 2015-Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Çalıştay ve Eğitimi" 
EBİLTEM İşbirliği ile, 22-23 Ekim 2015  

Konuşmacılar
Fazilet Vardar-Sukan, Sürdürülebilirlik ve Çevre

Prof. Dr. Nuri AZBAR, Sürdürülebilirlik için LCA

Hüdai Kara, Metsims, Kimya Mühendisliği Alanında LCA

Gökçen Alev Altnoğlu, Marmara Üniv., Biyoekonomi ve Beyaz Biyoteknoloji

Ömer Eren, Mustafa Kemal Üniv.Biyoteknolojik Proseslerde LCA

 İlker Kahraman, Yaşar Üniv.,Çevre Dostu Yapılarda LCA

E.Ü. ÇEVMER tarafından yürütülen projeler

 • Yeşil Üniversite ve Sürdürülebilirlik Kapsamında Yaşam Döngüsü Analizinin Değerlendirilmesi
 • Ege Üniversitesi Karbon Ayakizi Belirlenmesi Projesi
 • Ege Üniversitesi Entegre Atık Yönetimi Ve Tehlikeli Atıkların İdaresi Projesi
 • EÜ ÇEVMER Çevre Laboratuvarı Altyapı ve Araştırma Olanaklarının Geliştirilmesi
 • Endüstride Açığa Çıkan H2 ve  CO2 Emisyonlarının Biyogaz Olarak Değerlendirilmesinin Araştırılması
 • Petrokimya Endüstrisindeki Gaz Emisyonlarının Biyoteknolojik Olarak Değerlendirilmesinin Araştırılması, 115Y455, TUBİTAK 1002

 

ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KATILMIŞ OLDUĞU BİLİMSEL TOPLANTILAR, PROJELER

 

 • Prof. Dr. Nuri AZBAR, 24.02.2016 tarihlerinde, Yeşil Muğla-Yeşil Üniversite Paneli’ne davetli konuşmacı olarak katılarak “Ege Üniversitesi Yeşil Üniversite” sunumunu gerçekleştirmiştir. 
 • Arş. Gör. S. Tuğçe DAĞLIOĞLU, 18-19 Aralık 2015 tarihlerinde düzenlenen 18.Ulusal Biyoteknoloji Kongresi’ne Membran Biyoreaktör Sistemi (MBR) Kullanılarak Arıtımı Yapılan Endüstriyel Atıksuların Mikrobiyal Parametreleri ve Toksisite Etkileri Açısından İncelenmesi isimli poster ile katılım sağlamıştır.
 • Arş. Gör. S. Tuğçe DAĞLIOĞLU, TUBİTAK 1003; 114Y500 Membran Ayırma Yöntemleriyle Arıtılarak Geri Kazanılan Atıksuların Proses Suyu Üretiminde, Enerji Bitkisi Yetiştirilmesinde ve Peyzaj Amaçlı Yeniden Kullanılması (Devam Ediyor). 
 • Arş. Gör. Dr. Nurdan ERDOĞAN (Araştırmacı), İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen araştırma-kalkınma projesi- “Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi”, (Devam Ediyor).
 • Arş. Gör. Dr. Nurdan ERDOĞAN (Araştırmacı), TÜBİTAK COST Projeesi, Proje No: 113O212, Kahramanmaraş Ahir Dağı Peyzaj Karakter Analizi ve Doğa Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi Proje Yürütücüsü: Hakan Doygun, Proje Ekibi: Kısakürek, Ş., Uzun, O., Erdoğan,N., Kop, A., Kalınkütük, H., Kahramanmaraş (Devam Ediyor)..
 • Arş. Gör. Dr. Nurdan ERDOĞAN (Araştırmacı), TUBİTAK RCUK İkili İşbirliği Projesi, Proje No: 116K829, Peyzajda Kültürel Miras: Türkiye'de Planlama Gelişimi, Proje Yürütücüsü: Engin Nurlu, Proje Ekibi: Nurdan Erdoğan, Ebru Ersoy, Günder Varinlioğlu, Tevfik Emre Şerifoğlu (Devam Ediyor).