canlı destek

Basında ÇEVMER

Basında E.Ü. Çevre Merkezi

 

 

23.10.2017/Günboyu Gazetesi


22.10.2017/Star İzmir Ege Gazetesi


 

21.10.2017/AkşamEge Gazetesi


 

 

21.10.2017/Posta Ege Gazetesi


Ege Üniversitesi'nin karbon ayak izi çıkarıldı

EGE Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 2011 yılından bu yana devam eden 'Sürdürülebilir Yeşil Kampüs' çalışmaları çerçevesinde, üniversitenin karbon ayak izi çıkarıldı. Ege Üniversitesi'nin tüm birimleri ile hastanesini kapsayan analiz ışığında yapılacak çalışmalar ile çevresel ayak izinin azaltılması ve daha sürdürülebilir seçenekler belirlenmesi amaçlanıyor.

Karbon salınımı, dünyanın en önemli sorunlarından biri olan küresel ısınmanın ana sebeplerinden birini oluşturuyor. Artan nüfus, buna paralel olarak büyüyen üretim ve işletme kapasitelerine bağlı olarak yükselen karbon salınımının kontrol altına alınması, çevre ve sürdürülebilirlik adına hayati bir önem taşıyor. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 2011 yılında başlatılan 'Sürdürülebilir Yeşil Kampüs' çalışmalarında, çevresel ayak izinin azaltılması ve daha sürdürülebilir seçeneklerin belirlenmesi konusunda önemli bir aşamaya geldi. 'Sürdürülebilir Yeşil Üniversite Stratejik Planı' çerçevesinde devam eden Yeşil Üniversite Yönetimi, Sürdürülebilir Su Kullanımı (Su Ayak İzinin Azaltılması), Sürdürülebilir Atık Yönetimi (Sıfır Atık), Yeşil Yapılanma, Çevre Dostu Ulaşım Sistemi, İklim Değişimi ile Mücadele ve Uyum başlıklarında çalışmalar devam ederken Sürdürülebilir Enerji Yönetimi (Karbon Ayak İzinin Azaltılması) başlığı çerçevesinde Ege Üniversitesi'nin karbon ayak izi çıkarıldı. Türkiye'nin ilk kurumsal Karbon Ayak İzi raporu olma özelliği taşıyan çalışma kapsamında Ege Üniversitesi'nin tüm birimleri ve hastanesi yer aldı.

HEDEF, KARBON AYAK İZİNİN AZALTILMASI

Karbon ayak izi, kurumların veya kişilerin, ısınma, enerji tüketimi veya satın aldığı her türlü ürün neticesinde atmosfere yayılmasına neden olduğu karbon miktarı anlamına geliyor. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nuri Azbar, yapılan çalışmanın amacını şöyle açıkladı:

"Ege Üniversitesi'nin çevreye olan baskısının ortaya konması, mevcut durumun belirlenip ileriki dönemlerde daha gerçekçi hedefler belirlenebilmesi amacıyla Karbon Ayak İzi projesi gerçekleştirildi. Temel hedefimiz Ege Üniversitesi karbon ayak izinin azaltılması. Bunu da enerji tüketimi ve kayıplarının azaltılması, enerji kullanımı verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji sistemlerine öncelik verilmesi ve enerji verimi yüksek sistemlere geçilmesi yolu ile yapmayı planlıyoruz."

"ÜNİVERSİTELER ÖNCÜ OLMALI"

Son yıllarda çevresel sorunların etkilerinin daha fazla yaşanması nedeniyle yükseköğretim kurumlarında akademisyenler tarafından sürdürülebilirlik olgusunun dikkatle ele alındığına değinen Prof. Dr. Azbar, "Üniversiteler yüzyıllardır var olan problemlerin çözümünde önderlik eden eğitim ve öğretim merkezleridir. Ege Üniversitesi tehlikeli atıklar ve karbon ayak izi çalışmaları ile örnek ve lider üniversite misyonunu sürdürürken, 'sürdürülebilir kampüs' konusunda, ulusal bağlamda bir farkındalık yaratmak amacı ile ulusal kongre, sempozyum gibi toplantılar düzenleyerek bir ağ oluşumuna öncülük edebilecektir. Oluşturulan ağlar, konunun öneminin vurgulanması, duyurulması ve tanıtılmasını sağlayarak daha güçlü bir altyapı oluşturulmasını sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

ENERJİ POLİTİKASI OLUŞTURULMALI

Analizden elde edilen verileri değerlendiren Prof. Dr. Nuri Azbar, şunları aktardı:

"Veriler değerlendirildiğinde, en büyük sera gazı salınımının enerji satın alımlarından kaynaklandığı görülmektedir. İkinci sırada ise ısıtma amaçlı kullanılan yakıt tüketimi bulunmaktadır. Tüm bu sonuçların üniversitemizi hızlı bir şekilde enerji politikası oluşturması sonucuna götürdüğü düşünülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının üniversitemiz bünyesinde kullanılmaya başlanması yine bu salımın azaltılması konusunda ele alınmalıdır. Enerjinin verimli kullanımı ve tasarruf konusu da mutlaka ele alınmalıdır. Bu amaçla; personel ve öğrencilerin eğitilmesi, farkındalık yaratılması gerekmektedir. Diğer yandan Üniversitemiz Rektörlüğü'nün Bilimsel Araştırmalar Fonu kapsamında sağladığı desteğin 'TÜBİTAK özel çağrılar' mantığı ile enerji kullanımı konusunda özelleştirilmesi ve ilgili birimlere özel bir destek sağlanması da yenilenebilir enerji, enerji verimliliği gibi konularda projeler yaratılmasına olanak sağlayacaktır."“Ege Üniversitesi Küçük Yeşil Dokunuşlar Grubu” çalışmalarına başladı

“EGE ÜNİVERSİTESİ’NE ANLAMLI TEŞEKKÜR”

3 yıldan bu yana kampüs genelinde kimyasal atıkların ayrılması, etiketlenmesi ve bertaraf edilmesi konusunda gerçekleştirdiği çalışmalar nedeni ile Türkiye’ye örnek olan Ege Üniversitesi’ne 5 Haziran Dünya Çevre Gününde teşekkür belgesi takdim edildi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlik programı açılışı, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle yapıldı. Bilimsel araştırmalar sırasında meydana çıkan tehlikeli kimyasal atıkların üretildikleri yerlerde ayrılması, etiketlenmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği kodlar dahilinde güvenli depolarda geçici olarak saklanması ve bakanlığı lisans verdiği nihai firmalarla bertarafının sağlanması konularında kampüs genelinde yapılan çalışmaların tüm Türkiye’ye örnek olması nedeni ile Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nuri Azbar’a, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.  

EGE ÜNİVERSİTESİ’NİN KARBON AYAK İZİ ÇIKARILIYOR

Ege Üniversitesi’nde uzun yıllardır yeşil üniversite, sürdürülebilir kampüs çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Azbar, “Şu an Ege Üniversitesi’nin karbon ayak izi ve su ayak izini çıkarmaya çalışıyoruz. Referans olarak neredeyiz, nerede olmamız gerekiyor? Kendimize hedefler koymak istiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde çevreye olan baskımızı azaltalım üniversite olarak istiyoruz” açıklamasında bulundu. Tehlikeli atıkların kampüs genelinde bertaraf edilmesi konusunda 3 yılda gelinen noktayı değerlendiren Azbar, “Ege Üniversitesi, Türkiye’de kurumsal anlamda tehlikeli atıkları kampüs genelinde bakanlığın belirlediği koşullarda bertaraf eden tek üniversitedir. Bölümler bazında yapan üniversiteler vardır ancak tüm kuruma bunu yayabilen ilk üniversite, Ege Üniversitesidir” açıklamasında bulundu.

05.06.2017 / Medya Ege

http://www.medyaege.com.tr/ege-universitesine-anlamli-tesekkur-47068h.htm


“Ege Üniversitesi Küçük Yeşil Dokunuşlar Grubu” çalışmalarına başladı

Yazar: Ali İhsan MimtaşTarih: Haziran 01, 2017

Türkiye’de ilk kez Ege Üniversitesi bünyesinde kurulan ‘‘Küçük Yeşil Dokunuşlar Grubu’ EÜ Biyomühendislik Bölümü Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayda bir araya geldi.

 

Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen çalıştayın açılış töreninde konuşan Merkez Müdürü Prof.Dr. Nuri Azbar, ‘‘Küçük Yeşil Dokunuşlar Grubu’’nu, Ege Üniversitesinin daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir üniversite olabilmesi yolunda atılan kurumsal adımların yanında, kampüste yaşayan akademik ve idari personeli ile öğrencilerin bireysel çabalarının da çok büyük etkileri ve katkıları olacağı düşüncesiyle oluşturduklarını söyledi.

Türkiye’de ilk kez kuruldu

Grubun tamamen gönüllük esasası ile bir araya geldiğini belirten Prof.Dr. Azbar, ‘’Bireysel çabaların paylaşımlarla gelişeceğine ve farklılaşacağına inancımız nedeniyle kurulan grubumuz, bir gönüllü mücadelesi olarak ülkemiz üniversiteleri için de bir yol gösterici olacaktır. Tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize açık olan grubumuza katılım sağlayabilmek için merkezimize başvurulması yeterli ’’ diye konuştu.

EÜ Rektörü Prof.Dr. Beril Dedeoğlu ve Rektör Yard. Prof.Dr. Ülkü Karabay Yavaşoğlu  katıldığı çalıştayda; İTÜ Çevre ve Şehircilik UAM Müdürü Prof.Dr. Hayriye Eşbah Tuncay, ‘‘ Yeşil Kampüs Deneyimleri ’’ , ‘‘ TURKECO Danışmanlıktan Duygu Erten ‘ Yeşil Bir Üniversite Nasıl Olmalıdır ?’’ ve EÜ ÇEVMER’den Dr. Nurdan Erdoğan, ‘‘ Küçük Yeşil Dokunuş Örnekleri ’’ adlı sunumları gerçekleştirdiler.

Ege Üniversitesinin “Yeşil Üniversite” olma yolundaki eylemlerini desteklemek ve farklılaştırmak amacı ile kurulan grup, daha yeşil ve çevre dostu bir kampüs oluşturma konusundaki önerileri masaya yatırdı.

01.06.2017 / urada

http://egeburada.ege.edu.tr/index.php/ege-universitesi-kucuk-yesil-dokunuslar-grubu-calismalarina-basladi/


KARBONDİOKSİT ÜRETEN YAKITLAR YERİNE K

İZMİR'İN TÜM ÇÖPLERİYLE, İZMİR'İN BÜTÜN OTOBÜSLERİ ÇALIŞTIRILABİLİR

Prof. Dr.  Azbar,  “Çevre haftası bizim için bir fırsat. Hedefimizde gençler  öğrenciler  ve çocuklar var. Atığa hayat kazandırmanın üzerinde duruyoruz. Çevre topluluğuna katkı verilmesini arzuluyoruz. Bütün amacımız İzmir’e ve  Ege’ye yakışan bir yeşil üniversite  yaratmak’’ dedi.

30.06.2017 / İzmirim Haber

http://izmirimhaber.com/prof-dr-azbar-izmirin-tum-copleriyle-izmirin-butun-otobusleri-calistirilabilir/


 

KARBONDİOKSİT ÜRETEN YAKITLAR YERİNE KARBONDİOKSİT TÜKETEN YAKITLAR MÜMKÜN!!

Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nuri Azbar, iklim değişikliğinden ne anlaşıldığı konusunda emin olmak gerektiğini belirterek, "Biz Türkiye olarak iklim değişikliği konusunda küçük bir delikken kovanın dibi çıkmış durumda. ABD, Çin, Hindistan, Pakistan. Çin'e baktığınızda neredeyse her hafta kömüre dayalı bir termik santral açılıyor. ABD'nin California Eyaleti Valisi seçildiği dönemde Arnold Schwarzenegger, hidrojenle çalışan araçlar satın alınsın diye istasyonlar kurarken, şimdi iklim değişikliği kelimelerinin yan yana kullanılması yasaklandı" diye konuştu. İnsanoğlunun yüzyıllardır uzayla ilişki içerisinde olduğuna dikkat çeken Azbar, "Burnumuzun dibindeki uzaylı biziz. Virüs gibi zararlı şekilde bu gezegende yaşıyoruz. Konfora dayalı yaşam faaliyetimizin özünde iklim değişikliğinin sebebi biziz. Karbon dioksit üreten yakıtlar yerine karbondioksit tüketen yakan teknolojiler kullanmak mümkün. Bilinçsiz tarım ciddi bir sorun. Sanayileşme atılımları da bilinçsizce yapılıyor. Türkiye'de 125'e yakın termik santral imzası atıldı. Yerli kaynakları kullanalım diyorlar ama kömürden bahsediyoruz. Kyoto Protokolü'ne taraf olmuş bir ülke 180 derece geriye hareket ediyor. Tüketim eğilimi artıyor. Her evde 2-3 araç var" dedi. Küresel iklim değişikliği ile mücadelede ağacın öneminin gözardı edildiğini söyleyen Azbar sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uzaya lens atmayı, kutuplara perde çekmeyi, okyanustaki tuzdan bulut yapmayı planlayanlar ağaç konusunu konuşmuyor. Asıl çözüm ağaç dikmek. TEMA Vakfı yıllardır 'ağaç kesmeyin' dedikçe biz kesmeye devam ettik."

12.01.2017 / Hürriyet

http://www.hurriyet.com.tr/menderesli-ciftcilerin-tarim-sigortasinda-kar-p-40334146


KORUNMASI GEREKEN VARLIKLARIMIZ HARİTALANIYOR!!

Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörlüğü ve İzmir Akdeniz Akademisi öncülüğünde düzenlenen "İzmir İli Doğal Eşik Analizi ve Sentezi" atölye çalışması yapıldı. Çalışmada pek çok üniversite ve kurumdan temsilciler yer aldı. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Akdeniz Akademisi, Orman Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın temsilcilerinin katılımı ile etkinlik gerçekleştirildi. Akdeniz Akademisi Ekoloji Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe Filibeli’nin konu ile ilgili kısa bilgilendirmesinin ardından "İzmir İli Örneği’nde Doğal Eşik Analizi ve Sentezi" atölye çalışması Prof. Dr. Yusuf Kurucu tarafından tanıtıldı.

27.06.2014 / İzmir'in Sesi

http://www.izmirlininsesi.com/kultur-sanat


“ÜÇ BAŞKANDAN ÖNEMLİ ÇEVRE MESAJLARI”

Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ‘Yeşil Kent-Sürdürülebilir Şehir’ paneli Fen Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı. bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde önemli mesajlar verildi.

12.06.2014 / Milliyet Ege

http://www.milliyet.com.tr/uc-baskandan-onemli-cevre-mesajlari-izmir-yerelhaber-244357/


“Çevre sorunları Ege'de tartışılıyor”

Uluslararası Yeşil Altyapı ve Sürdürülebilir Toplumlar - Şehirler Kongresi Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda başladı. Kongrenin açılışına Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Ege Üniversitesi (E.Ü) Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, E.Ü Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Silkü ve Prof. Dr. Yeşim Kirazlı, EÜ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nuri Azbar, Prof. Dr. Fokion Vosniakos katıldı. Başkan Atila, "İnsanlar aklını, hayatını kolaylaştırmak için büyük ölçüde çevreyi kullanmıştır. Ancak yaşadığı çevre konusunda aynı hassasiyeti göstermemiştir. Her şey yapıldı ama çevreyi göz ardı ettik" diye konuştu. Rektör Yılmaz ise, "Bugün ve yarın sunulacak olan konular, bizim üzerinde odaklandığımız konulardır. Bu anlamda verdiğimiz değer, alınan sonuçlar ve bu toplantı sonucunda hazırlanacak olan raporun hem ülkemiz için hem komşu ülkelerimiz için, gelecek dünya için rehber olacağına inanıyorum" dedi.

10.05.2014 / Egeli Sabah

http://www.sabah.com.tr/Egeli/2014/05/10/cevre-sorunlari-egede-tartisiliyor


“Prof. Dr. Öztürk, “Sonsuz bir yeryüzüne sahip degiliz”!”

Ege Üniversitesi Çevre Sorunlari Uygulama ve Arastirma Merkezi Toplanti Salonu’nda “Biyoçesitlilik ve Koruma Alanlari” konulu sunum gerçeklestirildi. Sunumu Prof. Dr. Münir Öztürk yapti. Etkinlikte; Çevre Bilimleri Anabilim Dali’nin Kurucusu Prof. Dr. Münir Öztürk’e plaket verildi.

6N1K

http://www.6n1k.com.tr/news/10490/prof-dr-ozturk-sonsuz-bir-yeryuzune-sahip-degiliz.html


“Atıklar, sanata dönüştü!”

Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Atık ve Sanat' Yarışması Ödül Töreni, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar Kültür Merkezi (MÖTBE) 'nde gerçekleşti. Törende fotoğrafçılık, tasarım, kısa film ve mansiyon dallarında ödül almaya hak kazanan öğrencilere ödülleri verildi. Amacımız çevre konusunda farkındalık yaratmak Bu projeyle çevre konusunda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Candeğer Yılmaz, "İleriye dönük neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bugüne kadar çevre ile ilgili neler yaptık ve Ege Üniversitesi bu işin neresinde ona bakıyor ve yolumuzu ona göre çiziyoruz. Çevre konusunda insan, hem bu atığı oluşturan, hem de bu atığın toplanması konusunda bilinçlendirilme konusunda en önemli varlık. Teknoloji ilerledikçe dünyayı daha fazla kirletiyoruz. Daha duyarlı olmalıyız" dedi. 'Atık ve Sanat' projesinin, çevre konusunda farkındalık yaratmak için sanatla karışık estetik birşeyler yapabilir miyiz? düşüncesinden çıktığını belirten Yılmaz, "Atığın da estetiğinin olduğunu farkına vardırarak, atık nasıl estetik bir hal alır diye kafa yorduk. Arkadaşlarım bunu çok güzel bir hale getirdiler" diye konuştu.

Yeni Ekonomi Gazetesi

http://yeniekonomigazetesi.com.tr/haberler_atiklar_sanata_donustu-l-1-sayfa_id-666-id-167121


“ÇEVRECİ YEŞİL ÜNİVERSİTE”

Ege Ajans

Ege Üniversitesi bünyesinde bulunan Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi doğa sorunları ile ilgili çeşitli alanlarda projeler planlıyor. Planlanan projeler, bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, bunun yanı sıra sorunların çözümü ve tekniklerin geliştirilmesi için olanaklar sağlıyor.

Ege Burada

http://egeburada.ege.edu.tr/content/haber/4162/title/cevreci-yesil-universite

_______________________________

"ATIKLAR İÇİN SANAT YARIŞMASI"

Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, çevre sorunları arasında önemli bir yere sahip olan atıklara dikkat çekebilmek amacıyla geniş katılımlı bir yarışma düzenledi. Proje kapsamında “Atık ve sanat” ana temalı, tasarım, resim, fotoğraf ve kısa film yarışması katılımcıları bekliyor.

Egede Bugün

http://www.egedebugungazetesi.net/haber/atiklar-icin-sanat-yarismasi-1086.html

_______________________________________________

-->

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ