Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

“Türkiyede Atık Su Dönüşümünün Önemi Yeterince Bilinmiyor”

17 Ocak 2018

Prof. Dr. Kabay, “Suyun geri dönüşümü hayati önem taşıyor”

           Burcu Yanar-Ozan Demirel-Şeref Barış Taşkıran

İZMİR(Ege Ajans) - Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından   “Atık Su Arıtımı İçin MBR Sistemiyle Yapılan Pilot Çalışmalar ve Bütünleşik MBR-NF, MBR-RO Prosesleri İle Atık Sudan Proses Suyu Üretimi” konulu seminer düzenlendi. Semineri Kimya Mühendisi İlker Parlar verdi.

Danışmanlığını Prof. Dr. Nalan Kabay’ın yaptığı seminerde, atık suların sanayide kullanılmak üzere dönüştürülmesi anlatıldı.

Sanayileşme ile beraber dünyadaki su tüketiminin giderek arttığını, ancak su kaynaklarının aynı kaldığının altını çizen Prof. Dr. Kabay, “Barajlarımızdaki su seviyesi giderek azalıyor. Türkiye’de kullanılan suyun yüzde 74’ü tarımsal sulama alanında, yüzde 15’i sanayide ve sadece yüzde 11’lik kısmı ise evsel tüketim olarak kullanılıyor. Bu yüzden özellikle tarım ve sanayi alanlarında kullanılan suyun geri dönüşümü hayati önem taşıyor” dedi.

Projenin TÜBİTAK destekli olduğunu belirten Prof. Dr. Nalan Kabay, çalışmanın; İTOB Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisinde ciddi bir pratikle yürütüldüğünü; bu proje ile OSB’deki firmaların atık sularını arıtıp geri kazanarak hem su tüketimini azaltmak, hem de su tüketimi fazla olan işletmelerin mevcut teknolojilerini çevre dostu hale getirmenin hedeflendiğini ifade etti.  Projede görev yapan İlker Parlar, proje çalışmalarının İTOB Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi ile işbirliği halinde arıtma tesisi sahasına kurulan konteynır laboratuvarlarda yürütüldüğünü belirtti.

HEDEF SIFIR ATIK

Alternatif tüketilebilir su kaynakları yaratmanın önemine değinen Parlar, “Yağmur suyu, deniz suyu gibi su kaynaklarının bazı arıtma işlemlerinden geçirildikten sonra sanayide veya tarımsal sulamada kullanılacak hale getirilmesi gerekiyor. Bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Ancak Türkiye’de atık su dönüşümünün önemi yeterince kavranmadığı için bazı firmalarla iletişim kurma hususunda sorun yaşayabiliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de temiz su fiyatının arıtma işlemleri sonucu elde edilen suya göre daha az maliyetli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kabay, bu sebeple firmaların geri dönüşüme yönelmek yerine temiz su kullanmayı tercih ettiğini söyledi. Türkiye’de firmaları geri dönüşüm yapmaya itecek yasal düzenlemeler yeni yeni yapılmaya başlandı. Dünya’da sanayisi gelişmiş ülkelerde “sıfır atık” ilkesi uygulanıyor. Bizim de hedefimiz bu yönde. Bu hedefimize ulaşabilmemiz için öncelikle su kaynaklarımızın sınırlı olduğuna dair bilincin yaygınlaşmasını sağlamalıyız. Ayrıca atıksu arıtımında ileri teknolojilere  ilgi göstererek, bu hususda yapılacak yatırımlara önem vermeli ve bu konuda çalışabilecek bilgi ve birikime sahip mühendisleri yetiştirmeliyiz “ diye konuştu.