Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Egede “Arıtılmış Atık Sudan Tarımda Kullanılacak Su Üretimi” Semineri Verildi

19 Ocak 2018

 

Hacıfazlıoğlu, “Proje ile sanayi bölgelerinde çıkan atık suları arıtarak tarımsal sulama amaçlı geri kazanmayı amaçlıyoruz”

                                                                                                                                                                                     Burcu Yanar-Ozan Demirel-Şeref Barış Taşkıran

İZMİR(Ege Ajans) – Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde “MBR Yöntemi ile Arıtılmış Yüksek Tuzlulukta Atık Suların Tarımsal Sulamada Geri Kullanımı için Nanofiltrasyon ve Ters Ozmos Prosesi ile Son Aşama Arıtımı – ITOB - OSB Atık Su Arıtma Tesisi’nde Pilot Ölçek Testler ” konulu seminer gerçekleştirildi. Semineri,  Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Mert Can Hacıfazlıoğlu verdi. Etkinlikte, Hacıfazlıoğlu “Atık suların tarımda kullanılmak üzere arıtılması” üzerine yaptığı çalışmaları anlattı.

Seminerin açılışında konuşan Prof. Dr. Nalan Kabay,  projenin TÜBİTAK destekli olduğunu,  teorinin yanında ciddi bir pratikle yürütüldüğünü ifade etti.

İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde yürütülen saha çalışmalarıyla desteklenen proje ile Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmaların atık sularını arıtıp, geri kazanarak hem daha az maliyetli hem de tarımda kullanılabilir sulama suyu haline getirmek hedefleniyor. Atık suların arıtılarak tarımda kullanılmasının su kaynaklarının korunmasına yardımcı olacağını ifade eden Hacıfazlıoğlu,  “Sanayi bölgelerindeki atık suların uygun arıtma işlemleri ile arıtılarak tarımda kullanılacak kalitede su elde edilmesini hedefliyoruz “dedi.

Hacıfazlıoğlu, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Kimya Mühendisliği Bölümü yürütücülüğünde gerçekleştirilen bu projenin İTOB Organize Sanayi Bölgesi ile işbirliği yapılarak “Sanayi Atık Sularının Arıtılması ve Tarımsal Sulama Amaçlı Kullanılması” konusunda gerçekleştirildiğini söyledi. Hacıfazlıoğlu, “TÜBİTAK desteğiyle ve İTOB-OSB ile ortaklaşa yürüttüğümüz proje de amacımız, sanayi bölgelerinde ortaya çıkan ve arıtıldıktan sonra alıcı ortama verilen atık suları arıtıp geri kazanmak. Proje kapsamında İTOB OSB’de bulunan arıtılmış atık suyun tuzluluğunun giderilmesi, kullanılan membranlarda zamanla ortaya çıkan kirliliğin temizlenmesi ve tarımda kullanılacak olan uygun kalitede sulama suyunun elde edilmesi projenin aşamalarını oluşturdu. Pilot ölçekli membran sistemler sayesinde atık suların ileri arıtımı yapıldı. Proje başladığında arıtma sisteminin kurulumunda yer alarak, arıtma sistemlerinin işleyişi hakkında bilgi ve deneyim kazandım. Su kaynaklarımızın giderek azalmaya başladığı son yıllarda, atık suların arıtılarak geri kazanılmasının, ülkemiz için son derece önemli  olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.