Çerez Örnek

YAYINLARIMIZ

 

İlkokul Öğrencileri İçin Orman Hakkında Temel Bilgiler

__________________________________________________________

 

 

 

 

Abstract and Proceeding Books of International Congress on "Green Infrastructure and Sustainable Socities/Cities, GreInSus'14"

 __________________________________________________________

 

  

                                                                               

I. Ulusal Üniversiteler Çevre Merkezleri Toplantısı Sunumlar Kitabı                                                             

Ege Üniversitesi'nin 55. E.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 20. ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı'nın 16. yılı kapsamında, E.Ü. Çevre Merkezi'nin ev sahipliğinde 28-29 Nisan 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen "1. Ulusal Üniversiteler Çevre Merkezleri Toplantısı"nda üniversitelerin çevreye yönelik merkezleri tarafından gerçekleştirilen sunumlar bir kitap olarak ele alınmıştır. Kitap, çevre olgusunun ülkemiz üniversitelerinde ne şekilde ele alındığını ortaya koymakta, çevre konusunda uğraş veren merkezlerin durumları irdelenmektedir. Bu çerçevede, Çevre Merkezlerinin daha kurumsal bir kimlik kazanmalarına yönelik yasal ve yönetsel durum ele alınmış, görev ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi kapsamında önemli değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca, "Yaşamın Sonsuzluğu Biyoçeşitliliktir; Genine, Türüne, Ekosistemine Sahip Çık" ilkesi ile gerçekleştirilen etkinlikte, Biyoçeşitlilik olgusu vurgulanmıştır.

                                                        ______________________________________________________________

 
 

                                                                     

                                                              Ege Üniversitesi'nde Çevre Konusunda Kim Kimdir?

Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, çevreye yönelik konuların gündeme taşınılarak çevre konusunun göz önünde tutulmasının gerekliliği kapsamında, bu konuda yürütülen çalışmaları öne çıkarmak istemiştir. Bu çerçevede, yerel ve merkezi yönetimler ve diğer oluşumlar için önemli bir "iletişim el kitabı" olması hedeflenen "Ege Üniversitesi'nde Çevre Konusunda Kim Kimdir?" kitabında, Ege Üniversitesi bünyesinde çevre konusunda çalışmalar yürütmekte olan öğretim üyeleri ve elemanlarının, çevre kapsamındaki çalışma konularına ve iletişim bilgilerine yer verilmiştir. Ege Üniversite'nin 55., Çevre Merkezi'nin 20. ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı'nın 16. yılı kapsamında hazırlanan kitabın güncellemelerle iki yılda bir yayınlanması hedeflenmiştir.                                                                                          _______________________________________________________________

                                                               

                                                                 "X European Ecological Congress" Proceeding

8-13 Kasim 2005 tarihinde Aydin - Kusadasi’nda yapilan; Avrupa Ekoloji Federasyonu, Türk Ekoloji Dernegi ve Ege Üniversitesi Çevre Merkezi tarafindan düzenlenen 10. Avrupa Ekoloji Kongresi'nde çevre ile ilgili çalismalar yapmis olan bilim insanlarinin seçilmis çalismalarinin toplandigi kongre bildiri kitabidir. Editörlügünü Ege Üniversitesi Çevre Merkezi Müdürü Sayin Prof. Dr. Ümit ERDEM yapmıştır. Çevre bilimi üzerine çalisanlarin güncel sorunları, yöntemleri ve gelişmeleri izleyebilecekleri önemli bilimsel yayınlara ulaşabilecekleri bir kitaptır. Türkiye'nin önemli ekolojik sistemlerinin ve bu sistemlerin sorunlarının incelenmesi, ekolojik evrim gibi konuların yanında radyoaktivite, küreselleşme ve çevre etiği gibi güncel konular ve kirliliklerin kimyasal analizleri gibi denemeler kitapta yer alan önemli çalismalardan bazılarıdır.

                                                                 _______________________________________________________________

 

                                                       

                                                           "X. European Ecological Congress" Abstract Proceeding

8-13 Kasım 2005 tarihinde Aydın - Kuşadası'nda gerçekleştiilen; Avrupa Ekoloji Federasyonu, Türk Ekoloji Derneği ve Ege Üniversitesi Çevre Merkezi tarafından düzenlenen 10. Avrupa Ekoloji Kongresi'nde çevre ile ilgili çalışmalar yapmış olan bilim insanlarının çalışmalarının toplandığı kongre bildiri özet kitapçığıdır. Editörlüğünü Ege Üniversitesi Çevre Merkezi Müdürü Sayın Prof. Dr. Ümit ERDEM yapmıştır. Çevre bilimi üzerine çalışanların güncel sorunları, yöntemleri ve gelişmeleri izleyebilecekleri önemli bilimsel yayınlara ulaşabilecekleri bir kitaptır. Türkiye'nin önemli ekolojik sistemlerinin ve bu sistemlerin sorunlarının incelenmesi, ekolojik evrim gibi konuların yanında radyoaktivite, küreselleşme ve çevre etiği gibi güncel konular ve kirliliklerin kimyasal analizleri gibi denemeler kitapta yer alan önemli çalışmalardan bazılarıdır.

                                                                     ______________________________________________________________

                                                      

 

                                                                                  Türkiye'nin AB'ne Giriş Sürecinde
                                                                        "Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi Kongresi"
                                                                                                  Bildiriler Kitabı

25-27 Mayıs 2005 tarihinde İzmir Konak'ta Almanya-Türkiye işbirliği ile yapılan ve Ege Üniversitesi yanında Stuttgart ve Bauhaus Üniversitelerinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin,T.C. ve Almanya Çevre ve Orman Bakanlıklarının da katkıları ile düzenlenen "-Türkiye'nin AB'ne Giriş Sürecinde- Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi Kongresi" nde yer alan çalışmaların toplandığı kongre bildiriler kitabıdır. Kitapta yer alan çalışmaların amacı Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde çevre standardını yükseltirken ve gerekli uyum değişikliklerini yaparken nasıl bir yol izlemesi gerektiğini göstermektir. Katı atıkların yönetimi, geri kazanılması, bertaraf yöntemleri, taşınmaları ve yapılan uygulamalardan verilen örnekler kitap içinde yer alan önemli konulardır.

                                                                 _______________________________________________________________

 

 

                                                

                                                                                  Çevre Bilimi: Sürdürülebilir Dünya

Çevre bilimine yönelik bir referans kitap arayışında olan Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi, G. Taylor Miller, Jr. tarafından yazılmış olan "Environmental Science Sustaining The Earth" kitabını seçmiştir. Çevre Merkezi kurucumuz olan Sayın Prof. Dr. Münir ÖZTÜRK girişiminde ve Sayın Prof. Dr. Ümit ERDEM'in editörlüğünde değerli öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Fethi DOĞAN, Prof. Dr Emür HENDEN, Prof.Dr. Ersin ONOĞUR, Prof. Dr. İsmail TÜRKAN, Doç. Dr. Engin NURLU ve Doç. Dr. Uğur SUNLU'nun çevirileri ile kitap 2001 yılında Türkçe'ye çevrilmiş ve "Çevre Bilimi Sürdürülebilir Dünya" adıyla başta öğrencilerimiz olmak üzere ülkemiz ilgililerine sunulmuştur. Kitapta doğayı anlayabilmenin ve çevreye zarar vermeden, uyum içinde yaşayabilmenin önemi vurgulanmış; çevre bilinci üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda çevresel sorunlar dile getirilmiş ve bu sorunların çözümleri incelenmiştir. Spot konulara ve konuk makalelere yer verilen kitapta çevre bilincinin düzeyleri anlatılmış ve çevre bilimi ekolojik, ekonomik, sosyal, etik ve politik olmak üzere birçok yönden ele alınmıştır.

                                                                        _________________________________________________________  

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ